Massage

Den massage, som jeg udøver, er en Helhedsmassage.
Jeg betragter mennesket som en helhed, fremfor kun at fokusere på den fysiske tilstand.

Der arbejdes med langsomme, meditative strøg, der virker på flere niveauer.
Fysisk virker det afslappende på muskelspændinger, strækker muskler og led, og stimulerer blod- og lymfekredsløbet. Psykisk kan det fjerne uro og stress, øge bevidstheden om krop og sind, og evt. give indsigt i egne følelsesmæssige blokeringer.

En tilpasset form er Pædagogisk massage, som især er rettet imod fysisk/psykisk udviklingshæmmede og psykisk syge. Formålet med massagen, der kan gives uden på tøjet, er at udvikle kropsfølelse og kropsbevidsthed - og give større “jeg-bevidsthed”. Udover at få omsorg og tryghed, får modtageren også hjælp til at opnå større harmoni og stabilitet.

Ved særlige problemer i musklerne kan jeg vælge at arbejde med en kombination af massage og akupressur eller zoneterapi og blød laserterapi. Aku-tryk­punkterne er særlige kon­taktpunkter forskellige steder på kroppen, der står i forbindelse med områder og organer. Hvis punkterne er ømme, kan man ved tryk på disse hjæl­pe krop­pen med at slippe spændingerne og skabe ny energi til området.